conflict oplossenconflict oplossen

Thomas Kilmann conflictmode instrument

Ontstaan en doel

Kenneth Thomas en Ralph Kilmann hebben in 1974 het Thomas Kilman Conflict Mode Instrument ontwikkeld. Op basis van de managerial grid van Blake en Mouton die 4 managementstijlen onderscheiden, hebben zij de bijbehorende conflictstijlen in kaart gebracht. Met behulp van 30 vragen kun je bepalen hoe je met conflict omgaat en wat je dominante stijl is. Doel van het instrument is bewustwording van je voorkeurs stijl en het ontwikkelen van een ruimer arsenaal aan stijlen die situatie afhankelijk ingezet kan worden. Stijlen zijn niet goed of fout maar passen meer of minder bij bepaalde situaties.

Beschrijving

In de volgende matrix staan de hoofdstijlen. De ene as betreft de zorg voor het eigen belang en de andere as de zorg voor andermans belang.

conflictmode

De 5 stijlen zijn als volgt te herkennen en geschikt voor de volgende situaties:

 

Te herkennen aan...

Geschikt als...

Vermijden →

 • Doen alsof je niets hoort
 • Grapjes maken
 • Contact tot een minimum beperken
 • Tegenstellingen niet aan het licht laten komen
 • Zich terugtrekken
 • Als je nog onvoldoende informatie hebt en wilt uitstellen
 • Als andere onderwerpen belangrijker ijn
 • Als de mogelijke schade van bespreking groter is dan de voordelen
 • Als de zaak hopeloos is

 

Te herkennen aan...

Geschikt als...

Forceren →

 • Informatie manipuleren
 • Onwrikbare standpunten innemen
 • Win/lose houding, persoon aanvallen
 • Dwang uitoefenen, dreigen, zin doordrijven
 • Coalities vormen
 • Als je zeker weet dat je gelijk hebt
 • Als bescherming tegen een vechter
 • Bij onderwepen van vitaal belang voor de organisatie
 • Als impopulaire maatregelen nodig zijn
 • In noodsituaties, snel handelen is nodig

 

Te herkennen aan...

Geschikt als...

Aanpassen →

 • Geven
 • De ander niet kwetsen
 • Eigen belang verwaarlozen
 • Tegenstellingen uit de weg gaan of gladstrijken
 • Negatieve gevoelens niet uiten
 • Als je ongerlijk hebt, de ander weet het beter
 • Als je sociaal krediet wilt opbouwen
 • Als het bewaren van de relatie belangrijker is dan het onderwerp
 • Om medewerkers de ruimte te geven om van fouten te leren

 

Te herkennen aan...

Geschikt als...

Onderhandelen →

 • Geven en nemen, machtsbalans zoeken
 • Selectief informatie gebruik
 • Terughoudendheid over gevoelens
 • Acceptabele tussenoplossing zoeken
 • Win/win oplossing die beiden minder oplevert dan samenwerken
 • Als even machtige partijen elkaar nodg hebben
 • Als een tijdelijke regeling nodig is
 • Als samenwerken niet lukt
 • Als belangen groot zijn maar geen scheuring op mag treden

 

Te herkennen aan...

Geschikt als...

Samenwerken →

 • Actief luisteren, zoeken naar betekenis
 • Elkaar respecteren en echt begrijpen
 • Zowel zakelijke als gevoelsmatige aspecten bespreken
 • Samen analyseren en oplossing zoeken
 • Win/win oplossing zoeken
 • Als beider belangen zeer belangrijk zijn
 • Als commitment nodig is
 • Als je van elkaar kunt leren
 • Als je dezelfde doelen hebt
 • Als je elkaars negatieve gevoelens wilt begrijpen

Meer informatie