conflict oplossenconflict oplossen

Constructieve controverse

Ontstaan en doel

Constructieve controverse (CC) is een methode om in een groep een complex vraagstuk met meerdere opties en oplossingen te behandelen. Bij CC worden alle perspectieven zorgvuldig besproken, nemen de deelnemers nieuwe informatie op en verandert hun oorspronkelijke mening. Doel is zorgvuldige besluitvorming bij een belangrijk meningsverschil of inhoudelijk conflict.

CC voorkomt een vechtgesprek dat eindigt met winnaars en verliezers. CC voorkomt ook 'groupthink' en betrokkenen leggen zich niet neer bij de meerderheid als ze er anders over denken.

CC is sinds 1960 onderzocht door Johnson, Johnson en Tjosvold. Zij hebben CC theoretisch onderbouwd en uitgewerkt tot een methode om op een constructieve manier met inhoudelijk conflict om te gaan. Vele managers en studenten hebben zij hierin opgeleid. Uit hun onderzoek blijkt dat toepassing van CC tot betere besluiten, relaties en psychologische gezondheid van betrokkenen leidt.

Wanneer gebruiken

Als deelnemers het eens zijn met de volgende uitspraken:

Ik ben kritisch op de inhoud en niet op de persoon

 • Ik kan kritiek op mijn ideeën scheiden van mijn eigen waarde
 • Ik realiseer me dat we van elkaar afhankelijk zijn en focus op het best mogelijk besluit en niet op winnen
 • Ik moedig iedereen aan om mee te doen en zich alle relevante informatie eigen te maken
 • Ik luister naar alle ideeën ook al ben ik het er niet me eens
 • Ik herhaal wat iemand heeft gezegd als ik het niet duidelijk vind
 • Ik zorg dat eerst alle ideeën op tafel liggen voordat we naar oplossingen en integratie gaan zoeken
 • Ik probeer alle kanten van een idee te begrijpen
 • Ik verander van mening als er voldoende bewijs is dat dat nodig is
 • Ik benadruk rationaliteit in het zoeken naar het beste antwoord
 • Ik volg de gouden regel en behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden

Beschrijving

CC gaat uit van 5 aannames, namelijk:

 1. Onze ervaring en percepties leiden tot een mening over een vraagstuk
 2. Door anderen te overtuigen van onze mening gaan we er zelf meer in geloven
 3. Zodra we geconfronteerd worden met andere meningen beginnen we te twijfelen
 4. De twijfel maakt dat we meer informatie gaan verzamelen om onze mening te verbeteren
 5. Dit leidt tot een vollere en rijkere mening en tot betere besluitvorming

Het CC proces is een cyclus die tot verdere verdieping van begrip leidt en is als volgt te visualiseren.

constructieve controverse

Constructieve controverse cyclus

De concrete toepassing van CC werkt als volgt:

Kies opties →

 • Identificeer 2 of meer opties die het vraagstuk kunnen oplossen

Maak teams →

 • Formeer teams voor elke optie
 • Elk team zorgt voor een goede onderbouwing van zijn optie met behulp van research

Constructieve controversie →

 • Elk team presenteert zijn optie als beste oplossing voor het vraagstuk
 • Andere teams luisteren
 • Andere teams dagen het presenterende team uit met vragen (wie, wat, wanneer, hoe, etc.) en kritische opmerkingen
 • Zodra alle teams hun optie gepresenteerd hebben, wisselen teams van optie
 • Teams presenteren nu een optie die ze eerst kritisch ondervraagd hebben
 • Doorgaan met wisselen totdat elk team elke optie heeft verdedigd

Besluitvorming →

 • Deelnemers verlaten hun verdedigende rol en vatten de beste argumenten voor alle opties samen
 • Samen bepalen ze welke optie en besluit het best zijn
 • Deelnemers committeren zich hieraan

Evaluatie en implementatie →

 • Deelnemers evalueren hun CC en hoe ze dit in de toekomst nog beter kunnen toepassen
 • Afgesloten wordt met afspraken over implementatie

Stappen in Constructieve controverse

Meer informatie

 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., Tjosvold, D., (2006), Constructive Controversy, the value of intellectual opposition, The Handbook of Conflict Resolution, Jossey – Bass, San Francisco