conflict oplossenconflict oplossen

Large Scale Interventions

Doel en ontstaan

Large Scale Interventions (LSI) zijn methoden om met de hele organisatie, meerdere organisaties of een kritische vertegenwoordiging daarvan te werken aan een belangrijk vraagstuk. Groepen van 50, 100, 200 of meer personen gaan aan de slag met strategie, organisatie, cultuur of andere vraagstukken. Deelnemers vertegenwoordigen alle afdelingen, lagen en functies van de organisatie. Ook klanten kunnen aanwezig zijn. Aangezien de meeste conflicten ontstaan op het snijvlak van organisatie eenheden is LSI een middel om samen een diagnose te maken en te bepalen welke acties nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Beschrijving

De kern van LSI bestaat uit een grote groepsbijeenkomst waar deelnemers in één ruimte aan het werk gaan. Een planningsgroep heeft deze bijeenkomst voorbereid en bepaalt wat doel en beoogde uitkomst zijn. De conferentie kent meerdere werkrondes en dialoog is de gespreksvorm. Werkrondes hebben meestal de volgende volgorde:

large scale interventions

Gesprekscyclus LSI bijeenkomst

Gesprekken worden gevoerd volgens een drietrapsraket: wat vind ik, wat vinden we als tafel en wat vinden we met zijn allen? Een gespecialiseerde begeleider zorgt dat het proces van differentiatie en integratie goed ontworpen is en goed verloopt zodat plenair het net wordt opgehaald.

Afhankelijk van de vragen, bestaat de tafel uit maximaal of minimaal gemixte stakeholdergroepen. De inhoud van de vragen is afhankelijk van het probleem dat aanleiding is voor de bijeenkomst. Een grote groepsbijeenkomst staat niet op zichzelf en is geen eenmalig event. Het is het kloppend hart van een doelgericht proces dat uit meerdere interventies bestaat.

Meer informatie