conflict oplossenconflict oplossen

Functioneel subgroeperen

Ontstaan en doel

Functioneel subgroeperen is ontwikkeld door Yvonne Agazarian. Het is een methode om meningsverschillen in groepen te bespreken op een niet bedreigende manier zodat de kans op begrip toeneemt. Doel is de verschillende perspectieven te onderzoeken en de situatie beter te begrijpen. Dit leidt tot meer creativiteit en betere oplossingen.

Beschrijving

Zodra een belangrijk meningsverschil zichtbaar wordt tijdens een vergadering of teambijeenkomst (stap 1) krijgen alle deelnemers de opdracht goed te luisteren. Het gesprek verloopt als volgt:

functioneel subgroeperen

Stappen in functioneel subgroeperen | Bron: Langman en Paans

Bij stap 2 benoemt de voorzitter de twee standpunten die boven zijn komen drijven. Voor elk standpunt wordt een subgroep gemaakt. In dit voorbeeld A en B. Vervolgens gaat een van de groepen praten over zijn standpunt. De andere groep luistert. In de groep die aan de beurt is legt een deelnemer uit waarom hij vindt wat hij vindt. Zodra hij uitgesproken is, vraagt hij 'wie volgt?' De volgende persoon uit zijn groep vat eerst samen wat hij gehoord heeft. Als dat goed gedaan is, voegt hij iets nieuws toe. De subgroep gaat net zolang door totdat zijn visie goed verwoord is. Daarna doet de andere subgroep hetzelfde.

Al doende gaan er binnen de twee groepen verschillen ontstaan zoals weer gegeven in stap 3. Omdat deze verschillen besproken worden in een omgeving van gelijkgestemden, storen de deelnemers zich er niet echt aan. Op een gegeven moment gaan deelnemers overeenkomsten opmerken tussen beide subgroepen. Er is niet langer sprake van verschillen maar ook van gemeenschappelijkheden. Vanuit dit inzicht dient de oplossing voor het meningsverschil zich vaak vanzelf aan. Deze oplossing heeft vaak een hoge kwaliteit omdat de standpunten grondig besproken en goed begrepen zijn.

Meer informatie

  • S.P.Gantt, Y.M.Agazarian (2005), SCT in action, iUniverse,Inc. Beschrijft in hoofdstuk 7 hoe de communicatie op een basisschool met behulp van functioneel subgroeperen verbeterd is
  • Paans, L., Langman, R, (2011), Hoe een team zijn subgroepen ontdekt, Tijdschrift voor coaching