Definitie

Conflict hoort bij organisaties. Volgens TNO heeft één op de vier werknemers een conflict met collega’s en één op de vijf met zijn leidinggevende. Op deze site vind je informatie om met conflict om te gaan zodat je minder last hebt van de nadelen en meer profiteert van de voordelen.

Wat is conflict? Conflict is een situatie tussen personen of groepen:

  • die afhankelijk van elkaar zijn om hun werk te doen
  • waarvan een of meer betrokkenen geïrriteerd zijn en de ander beschuldigen
  • die zich zo gedragen dat het werk hieronder lijdt

Veel conflicten beginnen met meningsverschillen over de vraag hoe het werk gedaan moet worden. De eigen inzichten of belangen zijn strijdig met die van anderen wat tot frustraties en stress leidt. Als ze daar samen niet uitkomen hebben ze een beginnend conflict dat kan escaleren tot een ernstig conflict.

Haast niemand vindt conflict plezierig en het liefst elimineren we het zo snel mogelijk. Conflict kan echter ook een bron van vernieuwing zijn. 'Wrijving geeft glans' is niet voor niets een spreekwoord. Ideeën voor nieuwe werkwijzen, producten of diensten kunnen botsen met de bestaande orde. Uit deze botsing kan iets moois ontstaan.

Voorbeeld

De Correspondent is een nieuwssite die actueel wil zijn maar niet wil meedeinen op de waan van de dag. De artikelen moeten de lezer nieuwe inzichten bieden in hoe de wereld werkt. Deze nieuwssite is het initiatief van Rob Wijnberg, voormalig hoofdredacteur van NRC Next. Uit de media blijkt dat zijn vertrek bij NRC Next met een stevig meningsverschil over de rol van de journalistiek gepaard ging. Uit deze botsing is De Correspondent geboren.