conflict oplossenconflict oplossen

Circulair interview

Ontstaan en doel

Het circulaire interview heeft als doel om negatief, zichzelf herhalende interactiepatronen tussen personen in een groep tot 10 personen te doorbreken en te vervangen door een positiever patroon. Dit doel kan bereikt worden wanneer de negatieve intenties die aan elkaars gedrag worden toegeschreven uitgesproken worden. Dit gebeurt zonder dat dit tegengesproken kan worden. Het circulaire interview is afkomstig uit de familietherapie.

Beschrijving

Het circulaire interview wordt begeleid door een deskundige die vooraf de relaties in kaart brengt met behulp van een vragenlijst en interviews. Het interview zelf kent meerdere rondes waarin vragen worden beantwoord door een aantal deelnemers die gaan over andere deelnemers. Er wordt op een constructieve manier over elkaar gesproken om beelden van elkaar helder te krijgen.

circulair interview

Constructieve roddel

Een andere naam voor de methode is 'constructief roddelen'. De deelnemers krijgen te horen wat anderen van hen denken zonder dat ze kunnen reageren. Het interview eindigt met het maken van concrete afspraken over opdrachten aan de deelnemers en de bewaking daarvan.

Meer informatie

  • Choy, J. en anderen, De vraag op het antwoord, systemische interventies voor conflicten in organisaties, NISTO publicaties, 2005
  • Spanjersberg, M., Hoek, A. van den, Veldhuijzen van Zanten, E., Wingerden, R. van, Systeemdenken in de praktijk, STILI NOVI, 2010
  • Zie www.systeemdenkenindepraktijk.nl voor een film met een mooi voorbeeld van constructieve roddel