conflict oplossenconflict oplossen

Oorzaken | persoonlijke stijlen

Iedereen heeft wel een bepaald type dat op zijn zenuwen werkt. Praatjesmakers die het hoogste woord voeren. Of dominante types. We werken het liefst met mensen die zijn zoals wij zelf zijn want dan heb je aan een half woord genoeg. We houden dus van klonen. Zo kan 'groupthink' ontstaan waarbij iedereen het eens is en kritiek niet geuit wordt. In het ergste geval ontstaat een groep die overtuigd is van zijn eigen gelijk, ongeacht de feiten.

Samenwerken met personen met een andere stijl kan lastig zijn. Steeds meer organisaties streven naar diversiteit om groepsdenken te voorkomen. Goed samenwerken met personen met een andere werkstijl, cultuur of geslacht is haast overal de norm. Botsende karakters is geen excuus meer voor stroeve samenwerking. Veel organisaties helpen medewerkers om te gaan met stijlverschillen. Met instrumenten als MBTI, Management Drives, Insights en Team Management Systems krijgt iedereen zicht op zijn eigen stijl en die van zijn collega's.

Volgens Margerison en Mccann zijn er overeenkomsten tussen personen met hetzelfde beroep. Verkopers zijn bijvoorbeeld vaak extrovert en accountants meer introvert. De aard van het werk verklaart de verschillen. Veel met mensen omgaan of juist veel financiële analyses maken op de computer, trekt andere personen aan. Binnen zo'n groep zijn er natuurlijk ook verschillen. Stijlverschillen tussen afdelingen en beroepsgroepen leiden tot subculturen in organisaties en dit kan een bron van conflict zijn. Als dit samengaat met een pikorde tussen vakgroepen of afdelingen neemt de kans op conflict verder toe.