conflict oplossenconflict oplossen

Macht

Als onduidelijk is wie de baas is ontstaat er vaak een machtsstrijd. Volgens Black is verschil van mening over de relatie die we met elkaar hebben zelfs de belangrijkste bron van conflict. Zijn we gelijk of is er sprake van een rangorde? Meestal vervullen we meerdere rollen en dat maakt onze relaties complex. Wie de baas is, is dan niet zo duidelijk, vooral als er ook informele lijnen zijn. Nader noemt dit multiplex relaties en die kunnen er als volgt uitzien.

macht

In dit voorbeeld hebben twee personen 3 verschillende relaties. Ze zijn bevriend en kennen elkaar al sinds hun studie. Ze zijn allebei een goede vakman al vindt een van de twee dat hij beter is. Verder hebben ze een hiërarchische relatie en leidt de een de ander. Multiplex relaties zijn een bron van gedoe als de rangorde niet duidelijk is voor betrokkenen. Dit geldt ook voor relaties tussen afdelingen. Stafafdelingen zoals financiën zijn vaak zowel ondersteuner als controleur ten opzichte van anderen. Ook deze ordening kan maar beter zo helder mogelijk zijn.

Het oerconflict in organisaties is de hiërarchische relatie, de spanning tussen hoog en laag. Hoog denkt dat hij het beter moet weten en laag durft zijn mond niet open te doen uit angst voor represailles. Deze interactie is een bron van conflict. Volgens Mastenbroek kan dit doorbroken worden als beide partijen verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in de relatie. Bazen kunnen zich afvragen hoe ze meer gebruik maken van de expertise van medewerkers. Ze hoeven geen held te zijn die alles beter weet en problemen alleen opknapt. Medewerkers kunnen meer focussen op wat ze zelf kunnen doen om te zorgen dat het beter gaat. Ze hoeven niet af te wachten, hun mond te houden en te klagen bij het koffieapparaat.

Gebruik van macht leidt haast altijd tot conflict. Er zijn namelijk maar weinig mensen die graag gedwongen worden om iets te doen dat zij zelf niet bedacht hebben. Dit is de reden dat leidinggevenden het vaak niet zo ver laten komen dat ze iets moeten doordrukken. Kliekvorming en coalities zijn andere vormen van machtsuitoefening. Als groepen samen spannen om hun voorkeuren af te dwingen leidt dit al snel tot conflict met andere partijen.