conflict oplossenconflict oplossen

Communicatie

Wat de bron van conflict ook is, hoe we erover spreken kan alles erger maken. De woorden die we gebruiken kunnen olie op het vuur gooien, evenals onze lichaamstaal. Met verwijten, oordelen, blik en houding graven we ons dieper in. Zo ontstaat een vechtgesprek dat tot winnaars en verliezers leidt. Om er samen uit te komen is dialoog geschikter. Zo'n gesprek is meer onderzoekend en oplossingsgericht. De twee gespreksstijlen kun je als volgt herkennen:

Vecht gesprek

Echt gesprek

 • Is een krachtmeting van inzichten
 • De ideale oplossing bestaat en moet gevonden worden
 • Er is één waarheid
 • Je eigen oplossing lever je in voor de beste oplossing
 • Er is geen ruimte om heel anders te kijken
 • Je hebt je oordelen klaar
 • Het is een wedstrijd tussen rationele argumenten
 • Hoe je de werkelijkheid ziet staat niet ter discussie
 • Het gaat over zaken en is niet persoonlijk
 • Op basis van rationele argumenten zoek je naar de beste oplossing
 • Is verkennend en verdiepend
 • Je bent nieuwsgierig naar de inzichten van de ander
 • Je stelt open vragen naar het waarom
 • Je stelt je oordeel uit
 • Je staat open voor onverwachte oplossingen
 • Er zijn meerdere wegen naar Rome
 • De waarheid bestaat niet
 • Je zoekt naar wat ter zake doet
 • Veel denkbeelden is kracht
 • Er is ruimte voor ervaringen en emoties
 • Wat je bespreekt gaat ook over jezelf
 • Je zoekt naar een werkbare oplossing in een concrete situatie

De gesprekken zijn gebaseerd op andere uitgangspunten. Een vechtgesprek of debat is niet per definitie verkeerd. Als je samen uit twee opties de beste wilt kiezen kan het nuttig zijn. Als de situatie gespannen is, neigen we echter automatisch naar een debat en dat werkt escalerend. Dit gaat vanzelf en we moeten ons inspannen als we dit willen voorkomen.