conflict oplossenconflict oplossen

Conflict oplossen | proces ontwerpen

Als oplossen je doel is kun je een proces ontwerpen om dat te bereiken. Dit is zelden een lineair proces omdat er vaak emoties in het spel zijn. Conflict managen is een stapsgewijs proces. Na elke interventie kijk je welke volgende stap nodig is. Dit inzicht komt al doende boven drijven. Zie de volgende tekening.

proces ontwerpen

Een conflict waar je niet zomaar uitkomt heeft vaak meerdere oorzaken. Issues zijn in de kern vaak organisatievraagstukken. Deze kunnen erger worden door communicatie en persoonlijke stijlen. Burke maakt daarom een onderscheid tussen echte en 'nep' oorzaken. Verwijten en beschuldigingen maken de dieperliggende organisatievraagstukken onzichtbaar en inhoudelijk conflict wordt persoonlijk en emotioneel. Dit onderscheid kunnen betrokkenen dan nog zelden maken.

Het ontwarren, erkennen en oplossen van issues kent meerdere episodes. Na een eerste interventie kijk je wat het effect is. Verandert het onderling gedrag? Wat zijn de gevolgen? Nemen de issues af? Is dit voldoende? Is nog een interventie nodig? Zie interventies.