conflict oplossenconflict oplossen

Conflict oplossen | contra indicaties

Samen aan de slag gaan om conflict op te lossen is niet altijd kansrijk. De kans op succes is klein in de volgende situaties.

Geen afhankelijkheid →

  • Betrokkenen hebben niet zoveel last van hun conflict omdat ze solo werken en elkaar niet nodig hebben om hun werk te doen
  • Ze voelen weinig noodzaak om er samen uit te komen

Geen motivatie →

  • Betrokkenen moeten het conflict samen willen oplossen
  • Ze moeten allereerst het probleem zien en dit accepteren
  • Als ze denken dat ze het alleen kunnen oplossen of andere manieren hebben om eruit te komen werken ze niet echt mee

Ongeschikte issues →

Een gezamenlijk proces leidt zelden tot een oplossing bij de volgende issues:

  • de ene partij accepteert de ideologie van de ander niet
  • het gaat om schaarse middelen en er valt weinig te verdelen
  • er is een mismatch tussen persoon en functie, de juiste persoon zit niet op de juiste plaats

 

Samen aan de slag gaan is kansrijk als partijen elkaar nodig hebben om hun werk te doen, ze zich willen inzetten om er samen uit te komen en iedereen de kans krijgt om zijn bijdrage te leveren aan verbetering van de situatie.